Header Search

Historik


Vårt företag grundades 1878 av en man som hette Alfred M. Goude och som blev godkänd av Förläggareföreningen att bedriva handel med böcker i Bollnäs. Emil Helin växte upp som fosterbarn i Goudes familj, och 1888 tog han över rörelsen och namnet byttes till Emil Helins bokhandel. Efter en stor brand byggdes huset upp på nytt 1884 och det är samma hus som bokhandeln fortfarande huserar i. År 1957 ombildades företaget till ett aktiebolag och nu byttes namnet till Helins Bokhandel AB. Aktieägarna var vid den tiden Anna Helin och hennes söner Anders och Bengt. Nuvarande ägare är Karin och Maria Helin som båda är döttrar till Anders, och som numera driver bokhandeln.

I slutet av 1800-talet låg bokhandeln på den plats man ansåg vara den bästa, nämligen i korsningen mellan den öst-västgående och nord-sydgående vägen genom orten. Idag, över 100 år senare, ligger bokhandeln kvar på samma ställe. Nu är det gågator runt oss och stadens torg framför oss, vilket innebär att vi har ett minst lika fint läge nu.

På 70-talet var åtta personer anställda, förutom Anders och Bengt, men tiderna förändras och nu är det bara vi, Karin och Maria, som är fast anställda, men Eva, Anette och Anna som alla arbetat många år hos oss, rycker in så fort vi kallar, och det uppskattas av både kunderna och oss. Dessutom får våra barn hjälpa till så fort det behövs, och de är alltså femte generationen bokhandlare i Bollnäs.